Про кафедру

інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету

Про кафедру

Кафедру інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики створено 30 жовтня 2006 року (наказ по університету № 202 осн/д від 30.10.2006). Її очолила випускниця Рівненського державного педагогічного інституту (нині Рівненський державний гуманітарний університет), кандидат технічних наук Ю. В. Батишкіна.

Основним завданням роботи кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики є підготовка кваліфікованих фахівців до обгрунтованого та доцільного використання інформаційних технологій у своїй майбутній професійній діяльності.

Матеріально-технічна база кафедри містить мультимедійну лабораторію. В процесі навчання використовуються комп’ютерні лабораторії факультету математики та інформатики, фізико-технологічного факультету, інституту психології та педагогіки, оснащені сучасним програмним забезпеченням з можливістю використання інтернет-ресурсів.

На кафедрі у різний період працювали: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Войтович І. С.; доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник – завідувач лабораторії проблем педагогіки та психології післядипломної педагогічної освіти НДІ Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України Козлакова Г. О.; доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т. І. Рівненського державного гуманітарного університету Руденко В. М.; доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, в.о. декана факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Сергієнко В. П.

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики є випускаючою для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» та 014.09 «Середня освіта. Інформатика». У 2016 році відкрито магістратуру за спеціальністю 014.09 «Середня освіта. Інформатика».

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 306

  • dummy kiktmvi@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search